วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

บันทึก

บันทึกประจำ เดือนกุมภาพันธ์

สัปดาห์ที่ 14

วันจันทร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียน
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
จัดโต๊ะเตรียมสอบ o- net ของชั้น ป.6
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันอังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 6/5
วันนี้สายชั้นชั้น ป. 5 ไม่ได้มาเรียนแต่มีการสอบ o- net ของชั้น ป.6
วันนี้ช่วยงานที่ห้องยูงทอง ช่วยจัดข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 6/5
วันนี้สายชั้นชั้น ป. 5 ไม่ได้มาเรียนแต่มีการสอบ o- net ของชั้น ป.6
วันนี้ช่วยงานที่ห้องยูงทอง ช่วยจัดข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พัก
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 1 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/6
วันนี้ช่วยงานที่ห้องยูงทอง ช่วยจัดข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก


วันศุกร์ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
07.00 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู
เตรียมอุปกรณ์ กระติ๊กน้ำ ผ้า แก้วน้ำ เสื่อ
08.10 น. พานักเรียน ไปแข่งขันกีฑา RATCHABURI SPRINTER 2010 ครั้งที่ 2
ที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
16.00น. กลับมาถึงที่โรงเรียน ช่วยแจกขนมให้กับเด็กที่เข้าร่วม
โครงการออกกำลังกายหลังเลิกเรียน
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก


สัปดาห์ที่ 15

วันจันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียน
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
วันนี้ท่านอาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา มานิเทศครั้งที่ 5
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันอังคาร ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 6/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 และคาบ 5 พานักเรียนขึ้นฟังประวัติวัดเขวัง
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
07.00 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 6/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พัก
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 1 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/6
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก


วันศุกร์ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
07.00 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู
เตรียมอุปกรณ์ กระติ๊กน้ำ ผ้า แก้วน้ำ เสื่อ
08.10 น. พานักเรียน ไปแข่งขันกีฑา RATCHABURI SPRINTER 2010 ครั้งที่ 2
ที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
16.00น. กลับมาถึงที่โรงเรียน ช่วยแจกขนมให้กับเด็กที่เข้าร่วม
โครงการออกกำลังกายหลังเลิกเรียน
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก